2011, ജൂലൈ 15

സൗജന്യ ലഹരി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പാചകവവതകതിന്‍ മേലുള്ള സബ്സിഡി വര്‍ഷത്തില്‍ നാലായി വെട്ടി കുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ഏവരും ഏറിയ ആശങ്കയോടെ ആണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കുടുംബ ബജറ്റ് താറുമാറാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം തന്നെ ആണ്. രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഇതിനോടക്കം ആ തിരുമാനതിനു എതിരെ ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സബ്സിഡി ഒഴിവാക്കല്‍ കൂടിയേ രാജ്യപുരോഗതി സാധ്യമാകു എന്നാന്നു ഭരണകര്‍തക്കളുടെയും സാമ്പത്തിക വിദ്ധക്തര്‍ വാദിക്കുന്നു. എന്നാ വില വര്‍ധനയിലുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മേല്‍ അമിതഭാരം ചുമത്തുന്ന ഈ തീരുമാനം പുനര്‍പരിശോധിക്കണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ വാദം ജനഹിതമായി തോന്നുമെന്ക്കിലും ശരിക്കും അത് ഒരു ജനദ്രോഹ തീരുമാനം അല്ലെ?? സൗജന്യ ലഹരിയില്‍ അടിമപെട്ട് ഒരു ജനതയ്ക്ക് അത് ലഭികാതെ വരുമ്പോ ഉള്ള ഒരു വേദന മാത്രം അല്ലെ???

എന്തിനും ഏതിനും സബ്സിഡിയും ആനുകൂലിയവും സംവരണവും സൗജന്യവും ലഭിച്ചു അതില്‍ അടിമപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ അംഗങ്ങള്‍ ആണ് നമ്മള്‍ എല്ലാം. ഈ തരുന്ന സൗജന്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ആണെന്ന ഒരു മിത്യധാരണ ഏവര്‍ക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മിത്യധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയില്‍ പ്രചരിക്കാന്‍ കാരണക്കാര്‍ രാഷ്ട്രിയക്കാരും മത-സാമുദായിക ശക്തികളും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ നിങ്ങള്ക്ക് നിഷേധിക്കാന്‍ ആകുമോ?? തൊട്ടു കാണിക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ചുറ്റും ഉള്ളപ്പോ അവയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിഷേധിക്കാന്‍ ആകു.ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഞാന്‍ തന്നെ ചൂണ്ടി കാട്ടം.

ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനു ശേഷവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപെട്ട ഒരു വിഷയമാന്നു അരിയുടെ വില. രണ്ടു രൂപയ്ക്കു ഒരു കൂട്ടര്‍ നല്‍ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറുകൂട്ടര്‍ അത് ഒരു രൂപയായി കുറച്ചു വിജയം വരിച്ചു.ആ പ്രഖ്യാപനം കൈ അടി വാങ്ങാന്‍ കാരണം സൗജന്യ ആനുകുലിയങ്ങളുടെ ലഹരിയില്‍ നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. എന്നാ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എത്ര പേര്‍ ഇതിനു അര്‍ഹരാണ്??ഈ വഴി ലഭിക്കുന്ന അരി മറിച്ചു വിറ്റു ജീഎവിക്കുന്നവര്‍ എത്ര ഏറെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടപ്പില്‍ ആകുമ്പോ ആ സര്‍ക്കാരിനു ഉണ്ടാകുന്ന അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കില്ലും ഓര്‍ക്കുനുണ്ടോ??? ഈ ബാധ്യത പിന്നിട് അവര്‍ എങ്ങനെ ആണ് നികതുന്നെ??? ജനങ്ങളുടെ മേല്‍ നികുതിയും അധികനികുതിയും ചുമത്തി അല്ലെ??? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആ പ്രഖ്യാപനം ശരിക്കും ജനദ്രോഹം അല്ലെ???

ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം,സംവരണം. പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ആണെല്ലോ ഈ സംവരണം എര്‍പെടുതിയത്,അതും 50 വര്‍ഷത്തേക്ക്. പിന്നിട് അത് 10 വര്ഷം കൂടി കൂട്ടി, ഇനി എത്ര വര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി കൂട്ടും എന്ന് പറയാന്‍ പറ്റില്ല.അന്ന് മുന്നോക്കം നിന്നവര്‍ ഇപ്പൊ സംവരണം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ശരിക്കും ഇപോ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന അരഹതപെട്ട ജനത്തിന് ലഭിക്കുനുണ്ടോ ഈ സംവരണം?? കിട്ടിയവര്‍ക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ ആണ് ഇപോ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംവരണ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരു മാറ്റം വരുത്താന്‍ ആരും ശ്രമിക്കുനില്ല?? എങ്ങനെ ശ്രമിക്കും,ഇപോല്ലാതെ രാഷ്ട്രിയ പാര്‍ട്ടികളുടെ അസ്ഥിവാരം തന്നെ അല്ലെ ഇത്.അത് തോണ്ടാന്‍ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുമോ?? അര്‍ഹാതപെടാത്തവര്‍ സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂലിയത്തില്‍ ലാഭം കൊയ്യുമ്പോ അര്‍ഹാതപെട്ടവര്‍ ജീവിതത്തില്‍ നട്ടം തിരിയുകയാണ്.

കുടുംബ ബജറ്റിണ്ടേ താളം തെറ്റിക്കുന്ന പാചകവാതകത്തിന്റെ സബ്സിഡി നിയന്ത്രണം മൂലം രാജ്യപുരോഗതിക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. ധൈര്യമുണ്ടോ നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പിന്നെ ഭാധിക്കുന്ന സംവരണ സംവിധാനത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍, അതിലുടെ രാജ്യപുരോഗതി ലക്ഷ്യമിടാന്‍?? ഇല്ലെങ്കില്‍ ഈ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിയു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: