2011, ഏപ്രിൽ 8

എന്താന്ന് അറിഞ്ഞണോ ഇങ്ങള്‍ ഇതിനു ഇറങ്ങിയത്‌???

അന്നഹസാരെക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്നലെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകള്‍ രംഗത്ത് ഇറങ്ങി.അനവധി സിനിമ പ്രവര്‍ത്തകരും എഴുത്തുകാരും തങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേരിട്ടും സോഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും അറിയിച്ചു. അതില്‍ എനിക്ക് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ചേതന്‍ ഭഗത് എന്നാ യുവജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ആണ്.ജനലോക്പാല്‍ ബില്ലിനെ പറ്റി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവര്‍ മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധാരണക്കാരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ആണ് പുള്ളിയുടെ ആശയം.അതിനായി എല്ലാവരോടും തങ്ങളുടെ കൈയില്‍ "മേരാ നേതാ ചോര്‍ ഹായ്"(എന്‍റെ നേതാവ് കള്ളന്‍ ആണ്) എന്ന് എഴുതാന്‍ തന്‍റെ ആരാധകരോട് പറയുകയുണ്ടായി.വളരെ നല്ല കാര്യം.എന്നാ ഇന്നലത്തെ പ്രകടനവും മറ്റും കണ്ടപ്പോ ചെറിയ ഒരു സംശയം. ഇവരില്‍ എത്ര പേര്‍ ഇതിന്‍റെ ശെരിക്കു ഉള്ള ലക്‌ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി ആണ് രംഗത്ത് എന്തിയിരിക്കുന്നെ ?? പലരും അടുത്തിടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ നടന്ന ജാസ്മിന്‍ വിപ്ലവം നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ആവേശത്തിന്റെ പുറത്തു ഇറങ്ങി തിരിച്ച പോലെ ഉണ്ട്.ചില പ്ലകാര്‍ഡും മറ്റും കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നും.അവിടേ എന്ത് നടന്നു,ഇവിടേ എന്ത് നടക്കുന്നു.അവിടേ ഒരു ഏകാതിപതിയുടെ പതനതിന്നായി ജനം ഒതുകൊടിയത് എങ്കില്‍ ഇവിടെ നാടിന്‍റെ പുരോഗതിക്കായി വേണ്ട ഒരു നിയമ കൊണ്ടുവരാന്‍ വേണ്ടി ആള്‍കാര്‍ മുന്നോട്ടു വന്നത്.അഴിമതി അവസാനിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നാടിനു പുരോഗതി ഒള്ളു.പക്ഷേ നമ്മുടെ ജനതിയപതിയ വ്യവസ്ഥിതിയോട് ആര്‍ക്കും എതിര്‍പ്പ് ഇല്ല.അതുകൊണ്ട് ഈ വിപ്ലവത്തെ ലിബ്യയിലും ഈജിപ്പറ്റ്ലും ടുനഷ്യയിലും നടന്ന വിപ്ലവവുമായി താരതമ്യം ചെയുന്നത് തീര്‍ത്തും അവലപനിയമാന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: